Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mosinie – budowa instalacji biofiltracji oraz sieci wody technologicznej

O realizacji

Nazwa zadania: „Kontrakt K-9A  – Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Mosinie – budowa instalacji biofiltracji oraz sieci wody technologicznej.”

Zamawiający:

AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Wykonawca:

KONSORCJUM
HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. – LIDER
Płocka 15, 87-800 Włocławek
EKO PARTNERZY Sp. z o.o. – PARTNER
Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Rzeczowy zakres Robót objętych Kontraktem K-9A obejmuje zaprojektowanie i wykonanie następujących robót:

 1. Dostawa i montaż instalacji do oczyszczania powietrza obejmującej obiekty:a) Biofiltr nr 18.1 – dla powietrza odciąganego z Budynku Ścieków Dowożonych (ob. nr 04);
  b) Biofiltr nr 18.2 – dla powietrza odciąganego z Bioreaktorów (ob. nr 07.1-07.3) oraz Zbiornika Ścieków Dowożonych (ob. nr 05);
  c) Biofiltr nr 18.3 – dla powietrza odciąganego z Budynku Hali Krat (ob. nr 01) i Piaskowników  (ob. nr 02);
  d) Biofiltr nr 18.4 – dla powietrza odciąganego z Zagęszczaczy Grawitacyjnych (ob. nr 15.1-15.2), Zbiornika Awaryjnego osadu
  (ob. nr 17) i Budynku Odwadniania Osadu (ob. nr 16 –  z wyłączeniem hali kontenerów);
  e) Adsorber nr 18.5 – dla powietrza odciąganego z hali kontenerów w Budynku Odwaniania Osadu (ob. nr 16).
 2. Doprowadzenie wody technologicznej dla potrzeb:a)  obiektów dezodoryzacji powietrza (ob. nr 18.1-18.5)
  b) wyszczególnionych obiektów technologicznych realizowanych w ramach odrębnego Kontraktu K-9:- Budynek krat (ob. 01) – dwa podejścia do obiektu;
  – Piaskowniki wirowe (ob. 02);
  – Budynek stacji ścieków dowożonych  (ob. 04);
  – Budynek odwadniania osadu (ob. 16);

Termin wykonania zamówienia:  od 16-06-2014r. do 31-07-2015r. przy zachowaniu terminów cząstkowych:

KPI 1 – gotowość do rozruchu sieci wody technologicznej –  27.08.2014r.
KPI 2 – gotowość do rozruchu biofiltra 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 – 22.09.2014r.
KPI 3 – gotowość do rozruchu biofiltra 18.1 – 01.06.2015r.

Wartość Kontraktu – netto 3 770 000,00 PLN

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.
EKO PARTNERZY Sp. z o.o.

Zamawiający

AQUANET S.A.

Data realizacji

do 31.07.2015r.