Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w zakresie gospodarki osadowej – budowa Magazynu pośredniego osadu odwodnionego (ob. 67.01)

O realizacji

Nazwa zadania: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w zakresie gospodarki osadowej – budowa Magazynu pośredniego osadu odwodnionego (ob. 67.01)

Planowana Inwestycja będzie polegała na zaprojektowaniu (w zakresie niezbędnym do wybudowania przez Wykonawcę) i budowie trzeciego magazynu osadu odwodnionego  (nr 67.01), wraz z całą infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania tego zespołu.

Zbiornik zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej wylewanej, oddylatowanej od ściany zbiornika pośredniego osadu 67.02 oraz budynku obróbki osadu 66.01, z którymi będzie sąsiadował. Pojemność czynna silosu 67.01 – 530 m3. Wymiary konstrukcji budowli: 9,0 m x 8,7 m x (h) 16,72 m, zgodnie z przedstawioną Dokumentacją projektową.

Budowa magazynu osadu odwodnionego ob. 67.01 dzieli się na następujące technologiczne poziomy:
–    Podpiwniczenie – urządzenia pomocnicze i odwodnienia dna budowli, dostępne dla obsługi żelbetowymi schodami;
–    Przyziemie – z pompą tłokową i szafą sterowniczą;
–    Przestrzeń serwisowa – do serwisowania ruchomego dna silosu, dostępna po drabinie przez ażurowy właz w stropie;
–    Silos osadu z włazem rewizyjnym w ścianie bocznej (bez stałego dojścia w postaci drabiny/schodów);
–    Taras obsługowy- ocieplone żelbetowe „wieko” o warstwowej strukturze, ze stalowymi pomostami do obsługi czujników automatyki, zaworów i kontroli wnętrza silosów. Wejście na ten poziom zapewniać będą schody stalowe prowadzące z pomostu obsługowego na dach sąsiedniego budynku ob. 66.01.

Data podpisania umowy: 07 czerwca 2016 r.

Wartość Kontraktu: 6 371 400,00 zł brutto

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Data realizacji

do 31 grudnia 2017 r.