Modernizacja zbiornika końcowego ścieków nr 634 na terenie ANWILU S.A. we Włocławku

O realizacji

Opis przedmiotu zamówienia

Celem przebudowy zbiornika końcowego 634 jest utrzymanie skuteczności uśredniania ścieków w warunkach zwiększonego natężenia przepływu ścieków z instalacji nowobudowanych. Pozwoli to na zachowanie obecnej skuteczności sedymentacji zawiesin przy zwiększonej ilości ścieków,

W tym celu w ramach modernizacji zakłada się:

  • wybudowanie koryta napływowego ścieków do zbiornika,
  • wybudowanie koryta odbiorczego ścieków ze zbiornika.

a. Wlot do zbiornika 634

Dla lepszego uśredniania ścieków w zbiorniku i zachowania równomiernego przepływu w zbiorniku, należy strumień ścieków rozdzielić na całą szerokość zbiornika. Dzięki czemu osad będzie mógł odkładać się równomiernie. Proponuje się wykonać konstrukcję wlotu do zbiornika 634 w postaci koryta z przelewem lub z otworami w ścianie. Rozwiązanie to zmniejsza prędkość wlotową ścieków i równomiernie je rozprowadza na całej szerokości i głębokości.
Powoduje to że nie występuje burzliwość przepływu przez zbiornik.

  • zaprojektowanie i wykonanie koryta napływowego,
  • zabezpieczenie skarp zbiornika przed rozmyciem poprzez umocnienie za pomocą płyt betonowych.,

b. Wylot ze zbiornika 634

  • zaprojektowanie i wykonanie koryta odpływowego,
  • zabezpieczenie koryta odbiorczego ścieków przed zamarzaniem,

Termin wykonania zamówienia: do 29.08.2014r.

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 222

Data realizacji

do 29.08.2014r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja