Rozbudowa układu fermentacji o IV komorę fermentacyjną wraz z układem kogeneracyjnym w MPOŚ Oświęcim

O realizacji

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu (dalej MPOŚ) czwartej komory fermentacyjnej wraz z układem kogeneracyjnym”.

Projekt budowy IV komory fermentacyjnej obejmuje roboty:

 • konstrukcyjno – budowlane,
 • zakup, dostawę i montaż nowej instalacji do produkcji biogazu
 • prace adaptacyjne pozwalające na zintegrowanie nowej inwestycji z istniejącym układem.

W ramach projektu zostanie wybudowany układ składający się z:

 • komory fermentacyjnej ,
 • odsiarczalników,
 • zbiornika biogazu,
 • zagęszczacza odpadów po fermentacji,
 • pompowni odpadów i wymiennika ciepła woda/osad,
 • pompowni odcieków,
 • kanału technologicznego,
 • agregatu kogeneracyjnego,
 • dróg i placów,
 • sieci zewnętrznych,
 • automatyki i sterowania z wpięciem w istniejący system automatyki i sterowania.

Zakończenie rozruchu Instalacji wraz z Odbiorem Końcowym nastąpi w terminie do 31 maja 2015 r

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Miejsko - Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o

Data realizacji

10.03.2014r. do 31.05.2015r.