Rozbudowa węzła Benfielda w Instalacji produkcji amoniaku (linia A) w obszarze Produkcji Nawozów Anwilu

O realizacji

Wykonanie fundamentów pod ekspander D-1425 i filtr S-1404 wraz z konstrukcją stalową etażerki na zadaniu pn.: „Rozbudowa węzła Benfielda w Instalacji produkcji amoniaku (linia A) w obszarze Produkcji Nawozów Anwilu

Zakres robót obejmował posadowienie konstrukcji stalowej etażerki, na płycie fundamentowej w poziomie 1,1 m poniżej poziomu terenu.

Prace związane z wykonaniem fundamentów pod ekspander D-1425 i filtr S-1404 polegały na:

  • Podbiciu istniejących fundamentów, co umożliwiło posadowienie nowo budowanego fundamentu;
  • Wykonaniu fundamentów pod konstrukcję wsporczą ekspandera oraz strumienicy ekspandera.

Wykonanie i montaże konstrukcji etażerki pod ekspander D-1425 polegały na:

  • Warsztatowym wykonaniu prefabrykacji konstrukcji stalowej w ilości około 20 ton;
  • Zabezpieczeniu antykorozyjnie konstrukcji stalowej (obróbka strumieniowo – ścierna do stopnia czystości Sa 2,5, powłoki z farby epoksydowej i poliuretanowej o łącznej wymaganej grubości min. 240µm (system Hempadur firmy Hempel – kolory standardowe wg palety RAL) dla środowiska C4);
  • Wykonaniu i montażu stopnii schodowych 800x270x30x2.

3d

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Remwil Sp. z o.o.

Data realizacji

od 10.06.2012 do 26.07.2012.

Powiązane realizacje - Lokalizacja