Wykonanie układu chłodzenia oleju dmuchaw napowietrzających ścieki na terenie Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Gdańsku

O realizacji

Nazwa zadania: Wykonanie układu chłodzenia oleju dmuchaw napowietrzających ścieki na terenie Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Gdańsku

Przedmiot inwestycji stanowi wykonanie robót budowlanych – montażowych w zakresie konstrukcyjno – budowlanym, instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych i AKPiA oraz budowa sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, chłodniczych, energetycznych i teletechnicznych w zakresie wykonania układu chłodzenia oleju dmuchaw napowietrzających ścieki na terenie Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

I. W zakresie robót budowlano – konstrukcyjnych

–    wykonanie przebudowy istniejącej stacji dmuchaw dla montażu wentylacji mechanicznej budynku,
–    wykonanie budynku maszynowni wody lodowej wolnostojącego o wym. zewnętrznych 9,00×8,00m i wysokości 4,60m, o konstrukcji stalowej szkieletowej z podwaliną żelbetową, obudowanej systemowymi płytami warstwowymi typu „sandwich”,
–    budowa przestrzeni technicznej przy budynku maszynowni do ustawienia zewnętrznych urządzeń technologicznych tzw. stanowiska wież chłodniczych o wymiarach zewnętrznych 6,00×8,00m, w obudowie ażurowej z paneli stalowych ogrodzeniowych z furtką.

II. W zakresie instalacji sanitarnych technologicznych i elektrycznych
–    instalacja wentylacyjna w budynku stacji dmuchaw i maszynowni wody lodowej,
–    instalacja wodociągowa w budynku stacji dmuchaw i budynku maszynowni wody lodowej,
–    kanalizacja sanitarna w budynku maszynowni wody lodowej,
–    instalacja chłodnicza w budynku maszynowni wody lodowej wraz z urządzeniami, armaturą i rurociągami,
–    instalacje elektryczne w budynku maszynowni i stacji dmuchaw,
–    demontaże instalacji sanitarnych w budynku stacji dmuchaw.

III. W zakresie automatyki obiektowej wraz z programowaniem
–    automatyka w maszynowni wody lodowej: rozdzielnica zasilająco sterująca, sterownik PLC zgodny ze standardem przyjętym dla OS Wschód, regulatory obrotów ,czujniki temperatury, czujniki ciśnienia, napędy zaworów regulacyjnych, wyłącznik główny wyłączniki nadprądowe 3 biegunowe, przekaźniki ,lampki sygnalizacyjne, przełączniki trójpołożeniowe, przewody elektryczne,
–    automatyka w stacji dmuchaw: rozdzielnica zasilająco sterująca, sterownik PLC zgodny ze standardem przyjętym dla OŚ Wschód, regulatory obrotów, czujniki temperatury, czujniki ciśnienia, napędy zaworów regulacyjnych, wyłącznik główny, lampki sygnalizacyjne, przewody elektryczne, napędy sterowania przepustnicami regulacyjnymi, napędy sterowania zaworami regulacyjnymi.

IV. W zakresie sieci i przyłączy
–    sieć wodociągowa z rur preizolowanych łącząca maszynownię z budynkiem stacji dmuchaw,
–    sieć technologiczna wody lodowej z rur preizolowanych łącząca maszynownię                        z budynkiem stacji dmuchaw,
–    przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku maszynowni,
–    sieć energetyczna kablowa zasilająca budynek maszynowni,
–    sieć teletechniczna – kable światłowodowe w kanalizacji kablowej.

V. W zakresie zagospodarowania terenu
–    drogi wewnętrzne manewrowe,
–    chodniki i opaska budynku.

Data podpisania umowy: 08 czerwca 2016 r.

Wartość Kontraktu: 2 307 726,28 zł brutto

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Data realizacji

do 07 maja 2017 r.