Wymiana odcinka uszkodzonej stalowej magistrali w środkowej części mostu nad nurtem rzeki Wisły we Włocławku

O realizacji

W dniu 31 marca 2015 r. Spółka  HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku. Zadanie polegało na wymianie odcinka uszkodzonej stalowej magistrali wodociągowej o średnicy 500mm i długości ok. 12m, podwieszonej pod mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza w środkowej części mostu nad nurtem rzeki Wisły we Włocławku.

Przedmiotem zamówienia było dokonanie oceny technicznej i sporządzenie projektu wykonawczego, wykonanie platformy umożliwiającej wykonanie robót, zabezpieczenie rurociągu, demontaż istniejącego uszkodzonego odcinka magistrali DN500 stal, montaż kompensatora dwustronnego, montaż nowego odcinka magistrali DN500 stal,  wykonanie próby ciśnieniowej.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Data realizacji

od 31.03.2015r. do 30.06.2015r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja