Dokumenty związane z akcjami Spółki HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

 

22.12.2020r.  – Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30.11.2020r.  – Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
10.11.2020r.  – Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
20.10.2020r. – Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30.09.2020r. – Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji