Dokumenty związane z akcjami Spółki HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

20.10.2020r. – Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30.09.2020r. – Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji