Aktualności z kontraktu w Rawie Mazowieckiej zadanie pn.: „Dokończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka – etap I”.