DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY – PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)

CEL PROJEKTU: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
PLANOWANE EFEKTY: Utrzymanie działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdował się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 229.678,44 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 229.678,44 PLN