Adres

HUSAR
Budownictwo Inżynieryjne S.A.
ul. Płocka 15
87-800 Włocławek

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000513521

Wysokość kapitału zakładowego: 160 000,00 zł wpłacony w całości

NIP: 888-302-59-29
REGON: 340542960

Kontakt

Tel. 54 426 29 61
Fax. 54 426 29 62
Fax. 54 426 29 60
biuro@husar-hbi.pl

Jeżeli chcesz zostać naszym dostawcą napisz do nas:
oferty@husar-hbi.pl

SEKRETARIAT
Tel. 54 426 29 61
Fax. 54 426 29 62
Fax. 54 426 29 60
PION OFERTOWY
Tel./Fax. 54 426 29 64
Tel. 54 426 29 73
PION LOGISTYKI
Tel. 54 426 29 72
Fax. 54 426 29 64
PION KSIĘGOWOŚCI
Tel. 54 426 29 70
KADRY I PŁACE
Tel. 54 426 29 71
PION EKONOMII
Tel. 54 426 29 71