Nowy kontrakt – „Wykonanie zastawek w komorze 1A kolektora Polesie-15” w Łodzi