Budownictwo inżynieryjne

Budownictwo inżynieryjne

W zakresie budownictwa inżynieryjnego nasza Spółka posiada doświadczenie w kompleksowym wykonaniu:

  • Dróg i mostów
  • Tuneli komunikacyjnych
  • Infrastruktury kolejowej
  • Infrastruktury dla przemysłu
  • Obiektów hydrotechnicznych
  • Rewitalizacji obiektów zabytkowych