Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Jako firma inżynieryjna specjalizujemy się w budowie i modernizacji obiektów z obszaru ochrony środowiska. Posiadamy doświadczenie w kompleksowym wykonaniu:

  • oczyszczalni scieków,
  • przepompowni scieków,
  • ujęć wody,
  • sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
  • stacji uzdatniania wody,
  • suszarni i spalarni osadów,
  • składowisk odpadów.