Budowa przepompowni ścieków P5 wraz z infrastrukturą techniczną pompowni , kanalizacji ściekowej i przewodu tłocznego w Stargardzie

O realizacji

Przedmiotem inwestycji jest budowa pompowni ścieków P5 w m. Stargardzie polegająca na wybudowaniu nowej pompowni ścieków w układzie suchym, kanalizacji ściekowej i przewodu tłocznego.

Istniejąca pompownia po wybudowaniu nowej zostanie wyłączona z eksploatacji.

Przewidywane efekty ekologiczne i ekonomiczne to: likwidacja gospodarki skratkami,  zwiększenie wydajności pompowni, zoptymalizowanie pracy pomp w pompowni oraz minimalizacja kosztów eksploatacyjnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu to budowa:

 • Zbiornika  nowej pompowni
 • Zbiornika wyrównawczego  dopływających ścieków
 • Kanalizacji  ściekowej
 • Odcinka  przewodu tłocznego
 • Studzienki pomiarowej
 • Szafki sterującej
 • Kabli zasilających i sterujących
 • Utwardzenie terenu wokół projektowanych obiektów z kostki  betonowej
 • Oświetlenia
 • Ogrodzenia wraz z bramą wjazdową
 • Kontener WC
 • Kontener na sprężarkę
 • Zbiornik sprężonego powietrza

Umowa została podpisana w dniu 16.11.2016 roku.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

Data realizacji

do 16.11.2017