Modernizacja stawów infiltracyjnych – SUW Wasilków – Kontrakt 6

O realizacji

Modernizacja stawów infiltracyjnych – SUW Wasilków – Kontrakt 6 a stawów infiltracyjnych – SUW Wasilków – Kontrakt 6.

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót związanych z modernizacją stawów infiltracyjnych na terenie SUW Wasilków.

W ramach zamówienia przewidziano:

  • Przebudowę stawów infiltracyjnych poprzez usunięcie namułów, przebudowę skarp i wymianę złoża filtracyjnego;
  • Przebudowę stawów rybnych (stawów infiltracyjnych rezerwowych) poprzez usunięcie namułów, przebudowę skarp i zasypanie złoża filtracyjnego;
  • Przebudowę rurociągów betonowych DN1000 łączących stawy infiltracyjne i rybne wraz z przebudową wylotów betonowych;
  • Budowę komór krat wraz z wyposażeniem w kraty samoczyszczące;
  • Budowę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i AKPiA;
  • Wykonanie odwzorowania i sterowania pracą urządzeń w istniejącym systemie SCADA;
  • Przebudowę i budowę dróg wewnętrznych;
  • Ukształtowanie terenu z rozbiórką i zasypaniem Stawu „K” i rowu odpływowego;

Wartość Kontraktu netto – 21 608 500,00 złotych netto

 

 

 

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. , EKO PARTNERZY Sp. z o.o. , CHORUŻY I SYN GRZEGORZ CHORUŻY

Zamawiający

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Data realizacji

do 30 listopada 2021r