Hermetyzacja osadników wstępnych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.