Adres

HUSAR
Budownictwo Inżynieryjne S.A.
ul. Płocka 15
87-800 Włocławek

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000513521

Wysokość kapitału zakładowego: 160 000,00 zł wpłacony w całości

NIP: 888-302-59-29
REGON: 340542960

Kontakt

Tel. 54 426 29 61
Fax. 54 426 29 62
Fax. 54 426 29 60
biuro@husar-hbi.pl

Jeżeli chcesz zostać naszym dostawcą napisz do nas:
oferty@husar-hbi.pl

SEKRETARIAT
Tel. 54 426 29 61
Fax. 54 426 29 62
Fax. 54 426 29 60
PION OFERTOWY
Fax. 54 426 29 62
Tel. 54 426 29 73
PION LOGISTYKI
Tel. 54 426 29 72
Fax. 54 426 29 62
PION KSIĘGOWOŚCI
Tel. 54 426 29 70
KADRY I PŁACE
Tel. 54 426 29 71
PION EKONOMII
Tel. 54 426 29 71