Nowe zadanie – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie