Odbiór techniczny zbiornika wody pitnej „Sobieski” nr 1 w Gdańsku