Pion badawczo-rozwojowy to obszar działalności Spółki nakierowany na naukowe badania i poszukiwania najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych, eksploatacyjnych na realizowanych skomplikowanych inwestycjach. Szczególnie dla zadań na których życzeniem Inwestora jest nasze projektowanie i dobór skutecznych rozwiązań i technologii.

Prowadzimy również badania wykraczające poza realizowane inwestycje pracując nad wdrożeniami rozwiązań innowacyjnych opartych na bezpośrednich doświadczeniach wykonawczych i gwarancyjnych w stosunku do zmieniających się wymagań prawnych oraz postępujących nowych możliwości technologicznych.

Nasz zespół Inżynierów współpracuje, z autorytetami naukowymi, ekspertami w danych dziedzinach oraz jednostkami naukowo badawczymi w kraju i za granicą.

Rekomendacją skuteczności działań badawczo rozwojowych HUSAR jest niezawodność wykonanych dotychczas wdrożeń oraz zadowolenie Inwestorów oparte o wieloletnią eksploatację.

W związku z faktem, że większość prac badawczych nad technologiami wrażliwymi dla Inwestorów jest objęta klauzulami poufności nie możemy wskazywać dokładnej listy działań.

Reaktor Badawczy – Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków

Model sposobu odprowadzania powietrza złowonnego z obiektu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku

Symulacja – badanie skuteczności przepływu powietrza na miniaturze projektowanego obiektu

Projektowanie i modelowanie 3D – Ujęcie wody