Pion badawczo-rozwojowy to obszar działalności Spółki nakierowany na badania naukowe w celu poszukiwania najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych i eksploatacyjnych na realizowanych skomplikowanych inwestycjach na których życzeniem Inwestora jest nasze projektowanie oraz dobór skutecznych rozwiązań i technologii.

Prowadzimy również badania wykraczające poza realizowane inwestycje pracując nad wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań opartych na bezpośrednich doświadczeniach wykonawczych i gwarancyjnych w stosunku do zmieniających się wymagań prawnych oraz postępujących nowych możliwości technologicznych.

Nasz zespół Inżynierów współpracuje, z autorytetami naukowymi, ekspertami w danych dziedzinach oraz jednostkami naukowo badawczymi w kraju i za granicą.

Rekomendacją skuteczności działań badawczo rozwojowych HUSAR S.A. jest niezawodność wykonanych dotychczas wdrożeń oraz zadowolenie Inwestorów oparte o wieloletnią eksploatację.

W związku z faktem, że większość prac badawczych nad technologiami wrażliwymi dla Inwestorów jest objęta klauzulami poufności nie wskazujemy dokładnej listy działań.

 

  • Badanie skuteczności ochrony katodowej ujęcia infiltracyjnego PU3 i PU4 na terenie Stacji Pomp Rzecznych MPWiK w Warszawie
    (Badania wykonała Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej)

  • Współpraca z Politechniką Gdańską – Laboratorium  (fot. wykonana przez Krzysztof Krzempek, Politechnika Gdańska) 

  • Reaktor Badawczy – Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków (Współpraca z Politechniką Gdańską) 
  • Projektowanie i modelowanie 3D – Oczyszczalnia ścieków
  • Model sposobu odprowadzania powietrza złowonnego z obiektu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku

Symulacja – badanie skuteczności przepływu powietrza na miniaturze projektowanego obiektu

  • Projektowanie i modelowanie 3D – Ujęcie wody