Zakończenie inwestycji pn.: „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Jeziornej w Gnieźnie”.