Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym (DK1 we Włocławku)