Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Pobierowie

O realizacji

Nasz zakres realizowanego zadania: Zarządzanie menadżerskie kontraktu oraz zarządzanie techniczne z wykonaniem całości zadania.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Data realizacji