Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych, siecią wodociągową w Sępólnie Krajeńskim

O realizacji

Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych siecią, wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz przyłączem ciepłowniczym w Sępólnie Krajeńskim,
gm. Sępólno Krajeńskie

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę stacji uzdatniania wody w Sępólnie Krajeńskim wraz z budową zbiorników retencyjnych siecią wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz przyłączem ciepłowniczym w miejscowości Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie, województwo kujawsko pomorskie (działki nr 167/3, 168/11, 168/12, 168/13, 168/16, 168/17, 530, 537, 538/12). W chwili obecnej stacja wodociągowa w Sępólnie Krajeńskim pracuje w układzie jednostopniowego pompowania wody z użyciem hydroforów wodno-powietrznych. Ujęcie wody składa się z pięciu ujęć studziennych S5, S6, S7, S8 i S9. W otworach studziennych zainstalowane są agregaty pompowe. Istniejący układ uzdatniania wody składa się z układu aeratorów ciśnieniowych, 6 filtrów ciśnieniowych DN1800 mm oraz 2 hydroforów DN1500 mm. Złoże filtracyjne płukane jest w cyklu powietrznym. Źródłem powietrza do płukania jest istniejący agregat sprężarkowy. Pompę płuczną do płukania filtrów wodą stanowi pompa typu PJM. Układ pracuje bez retencji wody w zbiorniku. Woda okresowa dezynfekowana jest podchlorynem sodu za pomocą chloratora C-52. Istniejący układ technologiczny jest znacznie wyeksploatowany, stąd zachodzi konieczność jego wymiany na nowy do wydajności Q=180 m3/h.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa SUW w Sępólnie Krajeńskim polegająca na:

 • Demontażu istniejącego układu technologicznego;
 • Rozbudowie budynku o pomieszczenie hali technologicznej;
 • Robotach remontowych istniejącej części budynku w zakresie wymiany stolarki okiennej, naprawy pokrycia dachu, wykonanie nowej elewacji budynku i nowego orynnowania, wykonania wykładzin z płytek gresowych wewnątrz budynku, robót malarskich i płytkarskich, wymiany instalacji elektrycznych ogólnych i technologicznych, wymiany instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, montaż nowego układu ogrzewania i kompaktowego wymiennika ciepła;
 • Montażu nowego układu technologicznego uzdatniania wody;
 • Montażu nowego układu dezynfekcji wody;
 • Montażu nowego układu pompowania wody;
 • Budowie dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 300 m3 każdy wraz z rurociągami między-obiektowymi;
 • Modernizacji obudów studni głębinowych wraz z rurociągami przesyłowymi oraz wymianą pomp głębinowych;
 • Budowie nowego przyłącza ciepłowniczego;
 • Budowie nowych przewodów energetycznych zasilająco – sterujących zewnętrznych;
 • Wymianie ogrodzenia działki;
 • Modernizacji odstojnika wód popłucznych oraz zbiornika bezodpływowego;
 • Budowie wewnętrznych dróg komunikacyjnych

Wartość Kontraktu – 4 587 700,00 złotych netto

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. , FAMBUD Sp. z o.o. Sp. k.

Zamawiający

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Data realizacji

20.11.2015 r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja