Aktualności z zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 1 – etap II”