Budowa kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec

O realizacji

Opis przedmiotu zamówienia:

Realizowana będzie budowa kraty mechanicznej przed istniejącą przepompownią ścieków Giszowiec w obrębie działki nr ewid. gr. 1212/55 obręb Mysłowice Las w Katowicach.

W związku z problemami odbioru większej ilości ścieków w okresach zwiększonych napływów (duże opady deszczu, roztopy) oraz potrzebą odbioru ścieków ogólnospławnych do czasu ich całkowitego rozdziału na ścieki bytowo-gospodarcze i deszczowe zachodzi konieczność realizacji nowego budynku krat mechanicznych ob. 1 celem wyrównania dopływu średniodobowego ścieków do przepompowni Giszowiec i zapewnienia jej prawidłowej eksploatacji.

Brak kraty powoduje kłopoty eksploatacyjne na nowej przepompowni z pompami zatapialnymi. Konstrukcja przepompowni uniemożliwia wykonanie kraty koszowej wewnątrz zbiornika mokrego pomp.

Projektowany budynek o wymiarach 9,5 x 10,0m składa się z następujących komór i urządzeń:

– Komora wlotowa K1 o wymiarach wewnętrznych 1600x1600mm z zastawkami naściennymi z napędami elektrycznymi
· Budynek krat mechanicznych 9,5×10,0m wraz z rozdzielnią elektryczną wewnątrz budynku 1,6 x 1,6m i węzłem sanitarnym
– Pomieszczenie socjalne dla obsługi przewiduje się w obiekcie kontenerowym o wymiarach 3mx2m  z uwagi na zagrożenie zdrowia przy stałym przebywaniu w obiekcie krat
– Krata mechaniczna hakowo-taśmowa 2szt. o szerokości 1,0m i prześwicie 1,0cm wraz z praską do odwodnienia skratek
– Kanał o szerokości 800mm i głębokości 1300mm wyposażony w 4szt. zastawek kanałowych z napędami elektrycznymi
– Komora wylotowa K2 o wymiarach wewnętrznych 1500x1600mm z zastawkami naściennymi z napędami elektrycznymi Ø600mm

Wartość Kontraktu netto – 2 100 009,02 PLN

Umowa została podpisana w dniu 09.12.2016r.

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Data realizacji

do 09.11.2017r.