Uszczelnienie zbiornika na wodę Sobieski

O realizacji

„Uszczelnienie zbiornika wody Sobieski nr 1 i 2” realizowane jest w ramach „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II”,  współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej.

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Wykonanie nowych płyt żelbetowych nad istniejącymi przykryciami zbiorników nr 1 i 2, wraz z wykonaniem warstw wierzchnich przykrycia
 • Wykonanie nowych komór wentylacyjnych i komór wejściowych dla zbiorników 1 i 2,
 • Remont wnętrz zbiorników 1 i 2 w tym uszczelnienie styków, naprawa posadzek wewnątrz zbiorników, naprawa uszkodzeń powierzchni elementów żelbetowych, wymiana podpór rurociągów, zabezpieczenie powierzchni pionowych wewnątrz zbiorników, remont elementów stalowych wewnątrz zbiorników,
 • Wydłużenie drabin dostępowych do zbiorników nr 1 i 2,
 • Wykonanie ścianek zabezpieczających skarpy przytrzymanych kotwami gruntowymi,
 • Wykonanie zmiany ukształtowania terenu wokół zbiorników nr 1 i 2,
 • Wykonanie drenażu opaskowego dla zbiorników nr 1 i 2,
 • Wykonanie zewnętrznego zasilania instalacji elektrycznej komór wejściowych i oświetlenia zbiorników wody potnej nr 1 i 2
 • Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej lampy UV w komorach wejściowych i komorach wentylacyjnych zbiorników 1 i 2
 • Wykonanie oświetlenia wnętrza zbiorników nr 1 i 2
 • Wykonanie odbudowy instalacji SSAWiN w komorach wejściowych oraz wykonanie instalacji SSAWiN w komorach wentylacyjnych zbiorników nr 1 i 2
 • Odtworzenie rozebranych nawierzchni jezdni i chodników po wykonanych robotach montażowych
 • Uzyskanie pozytywnej próby szczelności zbiorników przeprowadzonych zgodnie z normą PN-B-10702,
 • Wykonanie czyszczenia zbiornika po robotach budowlanych, płukania, dezynfekcji i wykonania badania bakteriologicznego wody w zbiornikach dopuszczającego zbiorniki do eksploatacji.

Data podpisania umowy: 14.01.2014r.

Termin zakończenia robót: Marzec 2015.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. , EG-Automatyka Sp. z o.o

Zamawiający

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp z o.o.

Data realizacji

do Marzec 2015.