Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Tyrowie

O realizacji

„Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Tyrowie” – zadanie – „Wprowadzenie układu fermentacji dwustopniowej”.

 

Data podpisania umowy: 14.11.2013r.

Zamknięte komory fermentacyjne ZKF1 (ob. nr 25a) i ZKF2 (ob. nr 25b)

Celem modernizacji komór ZKF1 i ZKF2 było:

  • zwiększenie pojemności gazowej komór poprzez obniżenie zwierciadła osadu w komorach,
  • zwiększenie produkcji biogazu poprzez pracę szeregową komór fermentacyjnych w układzie dwustopniowym z fermentacją termofilową w komorze ZKF2 i mezofilową w komorze ZKF1.

Pompownia osadu fermentacyjnego z wymiennikownią POFW

Zakres modernizacji polegał na:

  • montażu dwóch przeponowych, spiralnych wymienników ciepła osad/woda o mocy 303 kW każdy,
  • montażu dwóch pomp wyporowych rotacyjnych do cyrkulacji osadu,
  • montażu dwóch rozdrabniaczy frezowych (maceratorów),
  • montażu nowych rurociągów technologicznych,
  • wykonaniu fundamentów pod nowe urządzenia,
  • montażu przepływomierzy na rurociągach osadu obiegowego do ZKF2,
  • wykonaniu nowej instalacji wody ciepłej do ogrzewania wymienników,
  • w części naziemnej roboty budowlane polegające na: naprawie dachu, wymianie opierzenia i orynnowania.

Wartość Kontraktu – 3 016 219,80 PLN netto

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Sp. z o.o.

Data realizacji

do 31.12.2014