Modernizacja stacji uzdatniania wody Komorów

O realizacji

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest : „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Komorów” polegająca na:

– przebudowie instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych w budynku technologicznym i osadniku w Stacji Uzdatniania Wody Komorów,
– remoncie wewnętrznym hali technologicznej zgodnie z projektami.

W ramach wewnętrznego remontu hali technologicznej należy uwzględnić:

– wymianę drzwi i okien, parapetów wew. i obróbkę blacharską podokienników zew.;
– oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie stalowych krat okiennych w ramach wymiany okien w części technologicznej;
– wykonanie ścianki działowej i zadaszenia chlorowni;
– odnowienie tynków wewnętrznych, przetarcie, uzupełnienie braków i ich malowanie oraz wyłożenie glazurą;
– wyłożenie posadzki gresem antypoślizgowym;
– wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia hali technologicznej oraz instalację siły i sterowania urządzeń technologicznych w hali technologicznej i osadniku, osuszania powietrza, wentylacji i ogrzewania. Na podstawie wytycznych automatyki Wykonawca wykona potrzebne sterowanie urządzeń technologicznych. Urządzenia wymagające zasilenia i sterowania podane są na schemacie technologicznym.

 

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. (Llider) , Pomp 4 Eko Sp. z o.o.

Zamawiający

Gmina Michałowice

Data realizacji

do 31.05.2017r.