Rozbudowa pompowni ścieków P2 w miejscowości Stargard wraz z infrastrukturą techniczną

O realizacji

Nazwa zadania: „Rozbudowa pompowni ścieków P2 w miejscowości Stargard wraz z infrastrukturą techniczną”

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa pompowni ścieków P2 w miejscowości Stargard, polegająca na wybudowaniu nowej pompowni oraz zmianie układu technologicznego z mokrego na suchy wraz z montażem nowych pomp w pompowni suchej.

Data podpisania umowy: 04 kwietnia 2016 r.

Wartość Kontraktu: 1 447 710,00 zł brutto

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

Data realizacji

do 31 października 2016r.