Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal

O realizacji

Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków
i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu

Wartość kontraktu: 39 902 662,27 PLN brutto,

 Projekt rewitalizacji obejmował następujący zakres robót:

– remont i przebudowę linii kolejowej o długości 10,173 km,

– budowę budynków dworców kolei wąskotorowej z zapleczem gastronomicznym i punktami informacji turystycznej w miejscowościach Trzęsacz, Śliwin i Niechorze wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi

– budowę budynków „rowerowni” i peronów z oświetleniem terenu, małą architekturą i zielenią, budowę dróg i ciągów pieszych,

– remont i przebudowę budynków dworców kolei wąskotorowej z zapleczem gastronomicznymi punktami informacji turystycznej w Rewalu i Pogorzelicy wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, budowę budynków „rowerowni” przebudowę peronów z wiatami peronowymi, oświetleniem peronów, przebudowę dróg i ciągów pieszych

– przebudowę dróg i ciągów pieszych (Rewal ul. Dworcowa i Trzęsacz ul. Pałacowa), utwardzenia terenu z miejscami parkingowymi,

– remont mostu drogowo-kolejowego na kanale Liwka w m. Niechorze

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Gmina Rewal

Data realizacji

14.06.2011 r. – 28.02.2013 r.