Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II

O realizacji

Beneficjent Końcowy Projektu: Aquanet S.A.

Jednostka projektowania: Aqua Sp. z o.o.

Wykonawca:

Konsorcjum firm:
Hydrobudowa 9 Spółka Akcyjna – Lider konsorcjum
Hydrobudowa Polska S.A. – Partner konsorcjum
PBG S.A. – Partner konsorcjum
Piecobiogaz S.A. – Partner konsorcjum
Przedsiębiorstwo Techniczno –Budowlane NICKEL Sp. z o.o.

Cel Projektu

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie jest częścią projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap I”.

W ramach inwestycji zaplanowano:

 • utworzenie największej i najnowocześniejszej w Polsce napowietrzalni kaskadowej, zbudowanej z 30 kaskad o łącznej wydajności 150 tys. m3 na dobę
 • budowę ok. 7,5 km technologicznych rurociągów między-obiektowych

Korzyści:

 • zapewnienie produkcji wody o wysokiej jakości dla 60% mieszkańców aglomeracji poznańskiej
 • mikrobiologiczna stabilizacja wody w sieci dystrybucyjnej
 • poprawa jakości uzdatnionej wody poprzez wprowadzenie nowych procesów technologicznych, takich jak: instalacja węgla pylistego, ozonowanie, zastosowanie filtrów węglowych
 • zwiększenie wydajności do 150 tyś. m3 na dobę, bez ograniczenia parametrów jakościowych uzdatnionej wody
 • stworzenie 3 niezależnych ciągów technologicznych o wydajności od 20 tyś. m3 do 50 tyś. m3 na dobę
 • wprowadzenie nowoczesnych metod utylizacji wód popłucznych i osadów
 • modernizacja procesów technologicznych oraz ich kontroli na poszczególnych etapach uzdatniania wody

Zadania realizowane podczas budowy:

 • rozbiórka istniejących, zbędnych obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu
 • budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów
 • przebudowa sieci technologicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieplnej, kabli zasilających, oświetleniowych, sterowniczych i teletechnicznych
 • budowa dróg wewnętrznych, placów, parkingów, ogrodzenia terenu i terenów zielonych
 • etapowy rozruch stacji i przekazanie jej do eksploatacji

Zakres realizowany przez naszą Spółkę

W ramach inwestycji HUSAR realizuje kompleksowe wykonanie tj. dostawę i montaż instalacji technologicznych w zakresie:
– montażu armatury i urządzeń
– wykonania wszelkich prac podstawowych i pomocniczych mających na celu kompleksową realizację przedmiotu umowy
– wykonanie dokumentacji powykonawczej

Kluczowe daty realizacji kontraktu

Data rozpoczęcia robót: 15 marca 2010 r.
Data zakończenia robót: 30 czerwca 2015 r.

Do chwili obecnej zrealizowano następujące obiekty:

Budynek napowietrzalni – obiekt nr 10, komory reakcji IIo – obiekt nr 11
Technologia – Budynek napowietrzalni z komorami reakcji I°
Instalacja spustu osadu z komór reakcji I°
Budynek pompowni IIo – obiekt nr 19, budynek pompowni wody płucznej – obiekt nr 20
Technologia – Pompownia II° – 1 + 2 faza modernizacji
Instalacja wody płucznej do płukania filtrów węglowych
Wymiana rurociągu popłuczyn z filtrów I°
Zbiornik wyrównawczy popłuczyn z filtrów I° stopnia- obiekt nr 22/1 i 2
Pompownia popłuczyn ze stacją dawkowania koagulantu – obiekt nr 23
Rurociągi 1 stopnia, 2 stopnia i recyrkulatu
Pompownia popłuczyn i przelew zbiornika wyrównawczego
Osadniki 1 stopnia – obiekt nr 25/1 i 2
Osadniki 2 stopnia – obiekt nr 27/1…4
Komora flokulacji – obiekt nr 26
Budynek stacji odwadniania – obiekt nr 29

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Aquanet S.A.

Data realizacji

od 15.03.2010r. do 30.06.2015r.