Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II

O realizacji

Nazwa zadania: „Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II”
Dostawa i montaż instalacji technologicznych (z wyłączeniem dostawy armatury i urządzeń dostarczanych przez Zamawiającego) w ramach inwestycji „Aglomeracja Mosina-Puszczykowo

Beneficjent Końcowy Projektu:
Aquanet SA

Jednostka projektowania
Aqua Sp. z o.o. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Wykonawca
Konsorcjum firm:
PTB NICKEL Technologia Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
PBG S.A. w upadłości układowej – Partner konsorcjum
Piecobiogaz S.A. w upadłości likwidacyjnej – Partner konsorcjum

Inżynier Kontraktu
ECM Group Polska SA – Lider konsorcjum

Dostawa i montaż instalacji technologicznych (z wyłączeniem dostawy armatury i urządzeń dostarczanych przez Zamawiającego) w ramach inwestycji „Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Etap II”

Podwykonawca: Konsorcjum HUSAR Sp. z o.o. Invest-Tech Sp. z o.o.

1. HUSAR

– zarządzanie kontraktem
– badanie spoin zgodnie z wymaganiami STWiORB
– sporządzanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zgodnie z Warunkami Kontraktu
– rozliczanie finansowe kontraktu
– zabezpieczenie sprzętu niezbędnego do robót montażowych
– organizacja i utrzymanie zaplecza budowy

2. Invest-Tech

– prefabrykacja, dostawa i montaż elementów stalowych,
– montaż armatury i urządzeń dostarczanych przez Zamawiającego,
– zakup materiałów podstawowych i pomocniczych,
– zakup elementów złącznych (śruby, uszczelki),
– próby szczelności i dezynfekcja montowanych rurociągów,

ZAKRES RZECZOWY KONTRAKTU

Rok 2013

Budynek filtrów I° nr 3 – obiekt nr 15
Instalacja dopływu wody napowietrzonej do filtrów
Instalacja odpływu wody przefiltrowanej
Instalacja powietrza do płukania
Instalacja wody płucznej, instalacja pierwszego filtratu eksploatacyjnego
Instalacja popłuczyn
Instalacja pierwszego filtratu awaryjnego

Lata 2014-2015

Budynek ozonowni z pompownią miedzyoperacyjną – obiekt nr 16
Instalacja wody przefiltrowanej
Instalacja wody po ozonowaniu
Instalacja powietrza do płukania filtrów węglowych
Instalacja odwodnienia – przelew awaryjny

Budynek filtrów węglowych – obiekt nr 18
Instalacja wody po ozonowaniu
Instalacja wody przefiltrowanej
Instalacja wody uzdatnionej
Instalacja powietrza do płukania
Instalacja wody płucnej
Instalacja pierwszego filtratu
Instalacja popłuczyn z filtrów węglowych
Instalacja przelewowa, odwodnieniowa, odpowietrzenia
Instalacja wody nośnej dla hydrotransportu węgla
Instalacja hydrotransportu węgla
Instalacja sprężonego powietrza
Instalacja recyrkulacji węgla pylistego

Zbiorniki wyrównawcze popłuczyn z filtrów węglowych – obiekt nr 35/1 i 35/2

Budynek filtrów nr 1 – obiekt nr 12
Dopływ wody surowej
Odpływ filtratu

Budynek filtrów nr 2 – obiekt nr 14
Dopływ wody surowej
Odpływ filtratu
Rurociągi tranzytowe węgla recyrkulowanego i popłuczyn z filtrów węglowych

W chwili obecnej realizowane są obiekty:

Budynek filtrów I° nr 3 – obiekt nr 15
Instalacja dopływu wody napowietrzonej do filtrów
Instalacja wody płucznej
Instalacja popłuczyn

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Aquanet SA

Data realizacji