Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Jeziornej w Gnieźnie

O realizacji

 

W dniu 8 lutego 2013 roku zakończyliśmy projekt pod nazwą „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Jeziornej w Gnieźnie”.

Zakres robót obejmował:

  • wykonanie układu technologicznego tj. demontaż i montaż nowego systemu cedzenia ścieków wraz z układem odsączającym i transportującym skratki, montaż nowych pomp wraz z orurowaniem i armaturą, oraz wykonanie nowego rurociągu tłocznego do studni kanalizacyjnej w ul. Jeziornej
  • renowację powierzchni żelbetowych zbiornika retencyjnego ścieków
  • wykonanie robót malarskich wewnątrz obiektu przepompowni
  • wykonanie nowego systemu wentylacji z detekcją gazów niebezpiecznych
  • kompleksową przebudowę układu elektrycznego i AKPiA przepompowni
  • wykonanie nowych instalacji telewizji przemysłowej i alarmowej
  • system monitoringu i przesyłu danych do dyspozytorni na SUW przy ul. Żwirki i Wigury 28.

Zmodernizowana przepompownia obsługuje zlewnie obejmującą prawie 16 000 mieszkańców, ponadto kanalizacja odbiera również wodę deszczową z dróg i placów.
Charakterystyka zlewni sprawia że średni przepływ dla tej przepompowni to 2420m3/d, w czasie intensywnych opadów wartość ta zwiększa się prawie dwukrotnie. Podczas realizacji zadania konieczne było przepompowywanie ścieków za pomocą wykonanego przez nas tymczasowego układu tłocznego. Był to układ automatyczny, podlegający 24 – godzinnemu monitoringowi. Dzięki doskonałej współpracy naszej firmy ze służbami PWiK Gniezno podczas robót nie doszło do awarii przepompowni tymczasowej, a co za tym idzie zanieczyszczenia ściekami pobliskiego jeziora Jelonek.

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.

Data realizacji

8.02.2013r.