Dokończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków – Rawa Mazowiecka

O realizacji

Dokończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka – etap I

Okres realizacji zamówienia to 180 dni.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w zakresie dokończenia rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków.

Roboty będą realizowane na następujących obiektach oczyszczalni:

• Obiekty kubaturowe;
• Obiekty inżynierskie w zakresie części przepływowej;
• Obiekty inżynierskie w zakresie części osadowej i biogazowej;
• Sieci na terenie: sieć wody technologicznej, sieć pulpy piaskowej na estakadzie, sieć co i cw, rurociągi recyrkulacji zewnętrznej, sieć wodociągowa, rurociąg sprężonego powietrza, kanalizacja ścieków surowych, kanalizacja osadu przefermentowanego, kanalizacja osadu nadmiernego, rurociąg osadu cyrkulowanego – zasilanie, rurociąg osadu cyrkulowanego – powrót, rurociągi osadów tłuszczowych, kanalizacja odcieków i wód nadosadowych, kanalizacja deszczowo – sanitarna, sieć kanalizacji tłuszczowej, sieci energetyczne w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania obiektów realizowany w I etapie;
• Drogi w rejonie wiaty odbioru osadu przy budynku wielofunkcyjnym, wiat osadowych, obiektów gospodarki biogazowej oraz węzła obejmującego zlewnię, zbiornik i pompownię osadów tłuszczowych, zbiornik i pompownię odcieków z wirówki;
• Instalacje elektryczne w obiektach inżynierskich realizowanych w ramach I etapu;
• System AKPiA w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania obiektów realizowany w I etapie, w tym realizacja systemu nadrzędnego.

Ponadto przedmiotem zamówienia objęty jest kompleksowy rozruch wszystkich obiektów i urządzeń I etapu, w tym obiektów i urządzeń zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę.

 

W TRAKCIE PROWADZONYCH PRAC

PO ZAKOŃCZENIU PRAC

Wykonawca

Molewski Sp. z o.o. oraz

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Data realizacji

od 21.11.2012 do 28.08.2013