Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – Łódź

O realizacji

Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Nasz zakres na realizowanym zadaniu: Zarządzanie menadżerskie kontraktu oraz zarządzanie techniczne z wykonaniem całości zadania.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ,

Data realizacji

-