Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

O realizacji

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

Zakres naszych prac obejmuje:

– Roboty konstrukcyjno-budowlane i ziemne na obiektach: 2B (piaskownik kompaktowy), 5A i 5B (osadniki wstępne),
6A i 6B (komora osadu czynnego), 10A i 10B (zbiornik retencyjny I), 11A i 11B (zbiornik retencyjny II), 7A i 7B (osadniki wtórne),19 (zbiornik osadów zmieszanych), 18A i B (Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego) 20 (pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego), 22A i 22B ( Komory fermentacyjne WKF), Komora zasuw KZ1, 12 (Stacja Dmuchaw), ob. nr 8 (Stacja poboru próbek), ob. nr 14 Stacja dozowania PIX-u), 21A i B (fundamenty pod biofiltr) ,

– Kompleksowe Roboty branży elektrycznej i AKPiA dla całości zadania,

Wymienione prace realizujemy w konsorcjach :

– Roboty konstrukcyjno-budowlane i ziemne – (HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., FAMBUD – Jerzy Pietrzak sp. z o.o.)

– Roboty elektryczne i AKPiA – (HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., AT Control System)

 

Remont osadnika wtórnego oraz zbiornik retencyjny pierwszego stopnia

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.
Hydrobudowa Gdańsk S.A.
, Molewski Sp. z o.o.

Zamawiający

Miasto Piotrków Trybunalski

Data realizacji

04.10.2012r. - 31 maja 2014 r.