Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków w Człuchowie przy ul. Garbarskiej

O realizacji

Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków w Człuchowie przy ul. Garbarskiej

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej w Człuchowie, mająca na celu uzyskanie:

  • poprawy warunków pracy przepompowni ścieków, w szczególności w czasie występowania opadów deszczu lub roztopów śniegu, ze względu na systemy kanalizacji ogólnospławnej,
  • zapewnienia niezawodnej pracy układu wstępnego podczyszczania, przepompowni i przelewu awaryjnego,
  • poprawy separacji piasku oraz zmniejszenie uciążliwości zapachowej poszczególnych obiektów przepompowni ścieków,

Termin wykonania robót budowlanych – 24 miesiące od daty podpisania umowy

Wartość Kontraktu netto – 7 620 000,00 złotych netto

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie

Data realizacji

24 miesiące od daty podpisania umowy