Hermetyzacja osadników wstępnych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

O realizacji

Hermetyzacja osadników wstępnych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Wykonawca:

Konsorcjum firm w składzie:

– WUPRINŻ S.A. (Pełnomocnik – Lider Konsorcjum)
– AQUANET Krzesinki Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)
– EKO PARTNERZY Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)
– HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp.z o.o. (Partner Konsorcjum)

Zakres na wykonanie hermetyzacji 4 osadników wstępnych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gdyńskiej 1 w Koziegłowach obejmuje:

– wykonanie hermetyzacji czterech osadników wstępnych, każdy o średnicy ok. 52 m, poprzez przykrycie ich samonośnymi kopułami aluminiowymi – całość prac zgodnie z projektem technicznym dostarczonym przez Wykonawcę, opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego;

– wykonanie instalacji do dezodoryzacji powietrza – zgodnie z projektem technicznym dostarczonym przez Wykonawcę, opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego;

– wymianę czterech istniejących zgarniaczy pomostowych na zgarniacze łańcuchowe dostosowane do współpracy z kopułą trwale mocowaną do korony osadnika – zgodnie z projektem technicznym dostarczonym przez Wykonawcę, opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego;

– wykonanie wentylacji awaryjnej z zastosowaniem czterech wentylatorów wyciągowych;

– zagospodarowanie terenu oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury: rurociągi powietrza odprowadzające powietrze spod kopuł do instalacji dezodoryzacji, woda technologiczna, nowe odcinki kanalizacji, trasy kablowe, lokalne drogi, chodniki, itp.

– uruchomienie wybudowanych instalacji, przeprowadzenie niezbędnych prób i wykonanie rozruchu wraz z usunięciem wszelkich wad w przedmiocie zamówienia;

– sporządzenie/uzyskanie wszelkich dokumentów wymaganych przez prawo (w tym przez Prawo ochrony środowiska), niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wraz z uzyskaniem takiego pozwolenia;

– przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi wybudowanych instalacji;

– wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych dotyczących współfinansowania inwestycji ze środków UE – zgodnie z wymogami obowiązującymi w ramach programu, z którego środków korzystać będzie Zamawiający.

Proces hermetyzacji (uszczelnienia) osadników wstępnych to złożone przedsięwzięcie, które polega na modernizacji osadników i budowie na każdym z nich samonośnej kopuły aluminiowej wraz z instalacją do oczyszczania powietrza zgromadzonego pod kopułą.

Konstrukcja kopuł oraz materiał z jakiego zostaną one wykonane są pierwszymi tego typu rozwiązaniami w Polsce. Jest to również pierwsza w Polsce hermetyzacja osadników wstępnych o tak dużej średnicy (52 metry). Inwestycja realizowana będzie przy zachowaniu ciągłości pracy oczyszczalni.

Hermetyzacja osadników wstępnych oraz dezodoryzacja zgromadzonego pod kopułami powietrza ma na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowej COŚ i ograniczenie jej do granicy terenu oczyszczalni. Jest to istotny element polityki anty-odorowej AQUANET S.A.

Wartość inwestycji: 39.332.940,00 PLN brutto

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp.z o.o. (Partner Konsorcjum)

Zamawiający

AQUANET S.A.

Data realizacji

do 31 marca 2015r.