Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki

O realizacji

Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki – Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu

Nasz zakres realizowanego zadania:

1. Roboty żelbetowe, ziemne i uszczelniające oraz montaż w ścianach żelbetowych elementów typu przejścia szczelne, włazy itp., wykonanie próby szczelności zbiorników.

Wykonanie obiektów żelbetowych:

Komora denitryfikacji i napowietrzania (21) – trójkomorowy reaktor o wymiarach
w planie 9,60 na 24,40 m i głębokości 4,50 m.

Osadnik wtórny (22) – cylindryczny zbiornik o średnicy wewnętrznej 9,00 m
i głębokości 9,40 m, posadowiony wg technologii zapuszczania.

Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego (23) – o wymiarach 2,40 m
na 6,20 m i głębokości 3,30 m.

2. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na podsypce i w obsypce piaskowej na ul. Jarzębinowej i ul. Wiązowej w miejscowości Wieniec.

Ul. Jarzębinowa:

a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ilości ok. 44,5 mb – fi 200 PCV

b) przyłącza w ilości 4 sztuk (ok. 38mb) – fi 160 PCV

Ul. Wiązowa

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ilości ok. 407 mb – fi 200 PCV wraz z odcinkiem tłocznym równolegle prowadzonym do sieci – fi 90,

b) przyłącza w ilości 3 sztuk (ok. 15mb) – fi 160 PCV

c) samodzielny odcinek kolektora tłocznego PE90 w ilości ok. 50mb

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

MOLEWSKI Sp. z o.o.

Zamawiający

Gmina Brześć Kujawski Urząd Miejski w Brześciu

Data realizacji

Powiązane realizacje - Lokalizacja