Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki

O realizacji

Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki – Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu

Nasz zakres realizowanego zadania: Roboty żelbetowe, ziemne i uszczelniające oraz montaż w ścianach żelbetowych elementów typu przejścia szczelne, włazy itp., wykonanie próby szczelności zbiorników.

Wykonanie obiektów żelbetowych:

Komora denitryfikacji i napowietrzania (21) – trójkomorowy reaktor o wymiarach
w planie 9,60 na 24,40 m i głębokości 4,50 m.

Osadnik wtórny (22) – cylindryczny zbiornik o średnicy wewnętrznej 9,00 m
i głębokości 9,40 m, posadowiony wg technologii zapuszczania.

Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego (23) – o wymiarach 2,40 m
na 6,20 m i głębokości 3,30 m.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

MOLEWSKI Sp. z o.o.

Zamawiający

Gmina Brześć Kujawski Urząd Miejski w Brześciu

Data realizacji

Powiązane realizacje - Lokalizacja