Kontrakt 02B Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę – Tomaszów Mazowiecki

O realizacji

Kontrakt 02B Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę – System Tomaszów-Łódź

Nasz zakres realizowanego zadania: Obsługa menedżerska oraz wykonawstwo robót

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Data realizacji

-