Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie siedliskowej Ciechocin

O realizacji

Nazwa zadania: „Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie siedliskowej (w stanie surowym otwartym) na nieruchomości położonej w Ciechocinie”

Nasz zakres realizowanego zadania: Obsługa menedżerska oraz wykonawstwo robót

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

  • ścianki szczelnej z grodzic G-62
  • robót ziemnych
  • odwodnienia liniowego do prowadzenia prac w gruncie nawodnionym
  • elementów żelbetowych konstrukcyjnych obiektu ławy, ściany, słupów, stropów, wieńców, podciągów
  • izolacji części elementów żelbetowych znajdujących się po zakończeniu prac poniżej poziomu gruntu
  • zasypki do poziomu projektowanego

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Consus S.A

Data realizacji

02.08.2010r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja