Rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Zagaju

O realizacji

Rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Zagaju

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • Budowę Żelbetowego zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej o pojemności czynnej V = 150 m3, o średnicy wewnętrznej 7,64m, posadowionego na poziomie terenu,
  • Budowę prostokątnego, żelbetowego zbiornika reakcji z komorą napowietrzania,
  • Rozbudowę kontenerowego budynku stacji uzdatniania, o trzy moduły kontenerowe, dla ulokowania dodatkowych filtrów i urządzeń uzdatniania wody,
  • Budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej przelewu i spustu oraz przewodów elektrycznych i sterowniczych pomiaru poziomu wody – dla połączenia projektowanego zbiornika reakcji i zbiornika wody czystej z instalacjami technologicznymi zbiornika istniejącego i stacją uzdatniania wody
  • Wykonanie bezodpływowego neutralizatora ścieków z pomieszczenia dozowania koagulantu
  • Wymianę pomp głębinowych w istniejących studniach wierconych
  • Uszczelnienia obudowy studni nr II i nr III
  • Awaryjne zasilanie elektryczne SUW agregatem prądotwórczym.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Gmina Góra św. Małgorzaty ,

Data realizacji

do 20.06.2012.