Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku

O realizacji

Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013r.

Nasz zakres na realizowanym zadaniu: branża technologiczna, elektryczna i AKPiA.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Molewski Spółka z o.o.
,

Fambud - Jerzy Pietrzak Sp. z o.o.

Zamawiający

Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

Data realizacji

-