Aktualności
Oferta

Ochrona środowiska

Kompleksowe wykonanie: oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, ujęć wody, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, stacji uzdatniania wody oraz suszarni i spalarni osadów a także składowisk odpadów.

Więcej

Budownictwo inżynieryjne

Kompleksowe wykonanie: dróg i mostów, tuneli komunikacyjnych, infrastruktury kolejowej i przemysłowej, obiektów hydrotechnicznych, rewitalizacji obiektów zabytkowych

Więcej

Usługi specjalistyczne

Specjalistyczne zabezpieczenia wykopów, ścianki szczelne, ścianki berlińskie, wynajem wibromłotów

Więcej

Konstrukcje stalowe, montaże technologiczne

Montaż i produkcja konstrukcji i elementów stalowych oraz instalacji technologicznych

Więcej