Budowa przystani wodnej na rzece Wiśle we Włocławku

O realizacji

Podwykonawcy: Molewski Sp. z o.o., HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Budowa Przystani Wodnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną we Włocławku, na lewym brzegu rzeki Wisły, za ujściem rzeki Zgłowiączki, obejmuje następujące elementy:

 • budynek przystani wodnej wraz z bazą treningową dla Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego i pomieszczeniami WOPR o kubaturze ponad 18.000 m 3,
 • budowa dróg komunikacyjnych i parkingów,
 • budowa kładki pieszej przez rzekę Zgłowiączkę,
 • basen postojowy dla jednostek pływających z miejscem cumowania statku, o powierzchni około 4.500 m 2,
 • slip z wyciągarką,
 • umocnienie brzegów,
 • pływające pomosty cumownicze dla jednostek turystycznych,
 • miejsce cumownicze dla dużych jednostek (np. statki spacerowe),
 • zadaszenie basenu postojowego o powierzchni 1.500 m 2,
 • zagospodarowanie terenu zielenią i małą architekturę,
 • uzbrojenie terenu – przyłącza: wodociągowe, energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
 • kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną,
 • oświetlenie obiektu i terenu.

WIZUALIZACJA

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana na lewym brzegu rzeki Wisły, za ujściem rzeki Zgłowiączki. Przy ww. lokalizacji powstanie budynek przystani wodnej wraz z bazą treningową dla Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego i pomieszczeniami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dla jednostek pływających będzie dostępny zadaszony basen postojowy z możliwością cumowania statku spacerowego. Przystań będzie wyposażona w wyciąg stoczniowy, pływające pomosty cumownicze dla łodzi wioślarskich WTW oraz pływające pomosty cumownicze dla WOPR, Policji i jednostek turystycznych. Teren będzie oświetlony i zagospodarowany zielenią oraz małą architekturą. Budynek przystani wodnej będzie posiadał, na potrzeby WTW, 4 pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym, 4 szatnie z natryskami, saunę, 2 pomieszczenia dla trenerów, salę ergometrów na 20 stanowisk, siłownię, magazyn sprzętu treningowego i pralnię z suszarnią.

Wykonawca

HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A.
HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp.z o.o

Zamawiający

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK – URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

Data realizacji

do 11.01.2014

Powiązane realizacje - Lokalizacja