Remont Kamienicy przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 we Włocławku

O realizacji

W czwartym kwartale 2019 roku Spółka HUSAR wykonała renowację elewacji oraz dachu kamienicy przy ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 27 we Włocławku.

Kamienica powstała w 1910 roku na fundamentach romańskiej katedry, która dotrwała do 1329r, kiedy to zastała zniszczona przez Krzyżaków.

Była to budowla kamienna, wzniesiona z bloków granitu polnego,  w stylu romańskim z drewnianym stropem. Resztki zgliszczy zostały usunięte dopiero w połowie XV w.

W miejscu jej powstania postała drewniana świątynia pod wezwaniem św. Stanisława (1474r.-1816r.).

Podczas prac ziemnych w 1902r. natrafiono na resztki murów romańskich, których użyto jako materiału rozbiórkowego przy wznoszeniu nowej kamienicy.

Renowacja charakterystycznego dla wielu mieszkańców Włocławka budynku znajdującego się przy samym Moście na włocławskich bulwarach została dofinansowana z budżetu Gminy Miasta Włocławek w ramach przedsięwzięcia pn.: Dotacje do remontów (nr 4.1.4.) ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Remont pozwolił uniknąć całkowitej degradacji Kamienicy.

W 2020 roku wykonany został remont zdegradowanych przez opady atmosferyczne części drewnianych stropów – przede wszystkim na kondygnacji poddasza i piętra. Wymieniono część drewnianych belek stropowych, desek ślepych pułapów i podsufitki. Zamontowano nowe izolacje cieplne i akustyczne. Założono część nowych dębowych podłóg (na poddaszu w całości) oraz wykonano nowe sufity.

Panująca przez wiele lat wewnątrz budynku wilgoć doprowadziła do degradacji ceglanych ścian budynku. Wzmocniono ich konstrukcję i strukturę, w szczególności w piwnicy i na poddaszu, gdzie znaczna część cegieł została wymieniona lub uzupełniona i poddana procesowi ściernego i chemicznego czyszczenia, wzmocnienia i zabezpieczenia oraz hydrofobizacji. Wymieniono część spoin na poddaszu i w całości w piwnicy. Część tynków została odnowiona i wzmocniona, pozostałe zostały wymienione na nowe.

Dokonano stabilizacji konstrukcyjnej i odtworzenia zniszczonych i niespełniających wymogów BHP i p.poż. schodów: wejściowych do Kamienicy oraz pomiędzy wszystkimi kondygnacjami. Zachowano w szczególnie zabytkowy charakter schodów z parteru na piętro. Odnowiono i odtworzono zabytkowe kute balustrady schodów.

Zgodnie z Projektem budowlanym odrestaurowano w całości zabytkowe, przedwojenne ogrodzenie posesji z wiernym zabezpieczeniem uszkodzeń z czasów wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku. Podniesiono standard bezpieczeństwa budynku, jego użytkowania i eksploatacji poprzez modernizację instalacji elektrycznych oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej, przeciwwłamaniowej, a także odgromowej.

                   

 

 

Folder informacyjny

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Data realizacji

2019-2021

Powiązane realizacje - Lokalizacja