Remont zbiornika wody pitnej w Gdyni

O realizacji

W dniu 30.09.2015 Spółka HUSAR Budownictwo Inżynieryjne podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni umowę na wykonanie remontu zbiornika wody pitnej przy ul. Ledóchowskiego/Kosko w Gdyni.

Remont realizowany był w dwóch fazach:

– faza 1: wykonanie remontu zbiornika wody pitnej V=5000 m3 wraz z budynkiem komory zasuw ( w zakresie: naprawa betonowej konstrukcji zbiornika, wymiana drabiny i przykrycia zagłębienia technologicznego w zbiorniku, wymiana uszczelnień przepustów rurociągów oraz remont budynku komory zasuw)

– faza 2: wymiana izolacji płyty stropowej zbiornika

Przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 13.01.2016r.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Data realizacji

do 16.05.2016r.